Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul.Budowlanych 9
NIP: 794-10-04-181

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Konto bankowe GETIN Bank: 77 1560 1195 2544 2047 5000 0001

Dyrektor:
Grzegorz Łuczyk
Główny księgowy:
Elżbieta Machnica
tel. +48 607 250 797

Kierownik działu obsługi obiektów
sportowo-rekreacyjnych:
Anna Kobylińska
tel. 609-567-656,

 

Dział organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych:
Łukasz Jankowski
Hala Sportowa im. Tadeusza Ruta
ul.Misiągiewicza 10
tel. 16-648-99-09

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego SZANSA
Marcin Krzywonos
rehabilitacja@mosirprzeworsk.pl
tel. 661 600 997

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku z siedzibą ul. Budowlanych 9, 37-200 Przeworsk
   
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman,
  tel. 694 313 694,e-mail slawek.rejman@gmail.com
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
   
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,   a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

                                                                                                                                                  Dyrektor MOSiR

                                                                                                                                                 
Grzegorz Łuczyk                                                                                                                                                                 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.