O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przeworsk , nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na zasadach jednostki budżetowej.

Swoją działalność jednostka prowadzi od 1 lipca 1975 r.

Przedmiotem działania MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Przeworska z zakresu:

-sportu,

-rekreacji, turystyki i wypoczynku,

-administrowanie oraz zarządzanie obiektami, terenami rekreacyjnymi, a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Przeworska.

Realizacja tych zadań następuje w szczególności przez:

  • udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym oraz z cennikiem ustalonym przez Radę Miasta Przeworska,
  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • rozwijanie usług w zakresie sportu i rekreacji,
  • współpraca z związkami sportowymi, instytucjami oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego i organizacji imprez,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych i rekreacyjnych,
  • rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form sportu, aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wynajem i dzierżawę posiadanych obiektów lub ich części w celach niezwiązanych z działalnością sportowo-rekreacyjną,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego oraz prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych SZANSA,
  • właściwe utrzymanie, eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Przeworsk.

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku dostępny jest TUTAJ .

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.