WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

19.03.2020 r.

                                                Przeworsk 19.03.2020r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Przeworsku

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (od 19.03.2020r. do 9.04.2020r.)

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.). 

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości  gruntowej działki  nr ewidencyjny 167/2, położonej przy ul. Łańcuckiej w Przeworsku.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 550 m².
  3. Opis nieruchomości: część nieruchomości gruntowej o powierzchni 550 m², oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 167/2, położona ul. Łańcucka w Przeworsku.
  4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: umieszczenie zaplecza technicznego.
  5. Termin zagospodarowania nieruchomości:14.04.2020r. – 14.06.2020r.
  6. Cena: 500,00 brutto miesięcznie.
  7. Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny za w/w część nieruchomości będzie płatny
    w okresach miesięcznych, po wystawieniu faktury VAT, do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto wynajmującego lub gotówka w kasie MOSiR.

 

Dodatkowe informacje na temat dzierżawy nieruchomości można uzyskać od poniedziałku
 do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 609567656.

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.